Bb Karaoke Book v 1.4

Ứng dụng tra cứu bài hát karaoke, có thể tra cứu không cần internet, tiện dụng dành cho các đầu karaoke phổ biến ở Việt Nam (Arirang, California, Musiccore)


Copyright © 2011 by Hua Phuoc Truong
 • Cài đặt từ Market Place
 • Để góp ý, hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ tác giả qua email admin@chuyentin.info.
 • Tính năng:
  • Duyệt bài hát trong danh mục theo chữ cái, theo vol, thể loại.
  • Tìm kiếm bài hát thông minh theo tên, tác giả, lời bài hát hoặc mã bài hát.
  • Xem thông tin bài hát bao gồm cả lời bài hát
  • Hỗ trợ đưa bài hát vào danh sách yêu thích
  • Cập nhật album mới trực tiếp qua internet
  • Tìm kiếm và nghe thử bài hát ngay trong ứng dụng
  • Hỗ trợ 2 ngôn ngữ tiếng Việt và Tiếng Anh
 • Thay đổi:
   Bản 1.4.3
  • Fix bug thoát app khi nhập tìm kiếm là khoảng trắng.
  • Fix bug sau khi thay đổi giao diện vẫn back lại được.
  • Fix bug không thể chọn Vol hiện tại đang được chọn.
  • Fix bug mất một khoảng trên đầu ứng dụng đối với Window Phone 8.
  • Có chèn quảng cáo ở trang chọn bài hát để nghe thử, nếu nhận được phản hồi tiêu cực từ người dùng sẽ gỡ bỏ quảng cáo.
   Bản 1.4.2
  • Fix bug phải resume app khi quay lại từ app switcher hay bấm back.
  • Fix bug không thể tìm kiếm theo mã số bài hát.
   Bản 1.4.1
  • Fix bug search không clear danh sách.
  • Nâng cấp chức năng tìm kiếm khi tìm kiếm với từ khóa dài. Vừa nhập phần mềm sẽ vừa tìm kiếm thay vì chỉ tìm kiếm khi đã nhập xong.
   Bản 1.4
  • Tăng tốc tìm kiếm.
  • Hỗ trợ chuyển đổi giao diện.
  • Giao diện tương tác mới.
   Bản 1.3 fix một vài bug nhỏ so với bản 1.2.
   Bản 1.2 tăng tốc tìm kiếm bài hát đối với những bài có tên bài hát ngắn với 1,2 chữ cái!
 • Install from Market Place
 • Comment or anything, please contact author by email admin@chuyentin.info
 • .
 • Features:
  • List your songs by it's name, author, vol or type.
  • Easy searching by name, author or lyric.
  • Include full of song's information
  • Support favorite songs listing.
  • Direct update your book through internet
  • Find and listen to the song
  • There are two language supporting for now (English and Vietnamese)

Hướng dẫn sử dụng (How to use)